2023. gada 12. septembrī  Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts sadarbībā ar digitalhumanities.lv un DHELI projektu rīkoja ikgadējo CLARIN-LV konferenci "Jaunākie valodas resursi un rīki digitālajām humanitārajām zinātnēm".  Konference piedalījās pārstāvji no CLARIN ERIC, DARIAH-EU, Izglītības un zinātnes ministrijas, LU MII, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, LU Latviešu valodas institūta, LU Lībiešu institūta, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas,  Rīgas Stradiņa universitātes u. c. institūcijām. Konferences materiāli apkopoti šeit.

Aicinām piedalīties konferencē "Jaunākie valodas resursi un rīki digitālajām humanitārajām zinātnēm", kas notiks 2023. gada 12. septembrī plkst. 13.00-17.00 Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā, Raiņa bulvārī 29. Reģistrācija dalībai konferencē: https://ej.uz/CLARINLV-registracija.

Šī gada 14. un 15. jūnijā Utrehtā notika ikgadējā CLARIN centru sanāksme.
 

Sanāksmes mēķis ir pārrunāt ar tehnsko infrastruktūru saistītās aktualitātes un attīstības plānus. Sanāksmes materiālus var atrast šeit.

No 27. jūnija līdz 29. jūnijam Rīgā notika V Pasaules latviešu zinātnieku kongress.

Ieskatu CLARIN-LV paveiktajā sniedza stenda referāts "Latviešu valoda CLARIN pētniecības infrastruktūrā – nozīmīgs solis pretī valodu digitālai līdztiesībai". Atseviški stenda referāti bija veltīti korpuss.lv un tezaurs.lv platformām un Balsu talkas iniciatīvai. Savukārt Sanita Reinsone (LU LFMI) piedalījās paneļdiskusijā "Digitalizācija un cilvēks".

 

 

2023. gada 18. maijā plkst. 14.00 notiks seminārs "Runas korpusu izveide un to izmantojums". Seminārs notiks gan klātienē – LNB 5. stāvā Latviešu folkloras krātuves lasītavā, gan attālināti – Zoom platformā. Reģistrācija: https://ej.uz/runas-korpusu-izveides-seminars.
  

Semināra programma:

  • "Runas korpusu nozīme valodu tehnoloģiju izstrādē" (Ilze Auziņa, LU Matemātikas un informātikas institūts);
  • "Mūsdienu latgaliešu runas korpusa izveide mazāk lietoto valodu dokumentēšanas kontekstā" (Antra Kļavinska, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija);
  • "Runas datu apstrāde programmā ELAN" (Ilze Auziņa, Guna Rābante-Buša, LU Matemātikas un informātikas institūts).