No 21. oktobra līdz 23. oktobrim notika piektā Ziemeļvalstu digitālo humanitāro zinātņu konference Digital Humanities in the Nordic Countries DHN 2020. Pirms konferences notika CLARIN ERIC organizēts seminārs "Twin Talks 2: Understanding and Facilitating Collaboration in DH at DHN 2020". Savukārt DHN 2020 konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar CLARIN-LV repozitoriju, tajā iekļautajiem valodas resursiem un rīkiem, un zināšanu centru SAFMORIL. Plašāka informācija par CLARIN-LV darbu apkopota DHN 2020 rakstu krājuma publikācijā: CLARIN in Latvia: From the Preparatory Phase to the Construction Phase and Operation.

No 7. oktobra līdz 9. oktobrim notika ikgadējā CLARIN konference. Šogad konference notika virtuālā formātā un tai bija pieteikušies gandrīz 500 dalībnieku, tai skaitā 8 dalībnieki no Latvijas. 

Konferences doktorantu sesijā Liepājas Universitātes un Ventspils augstskolas doktorante Iveta Kopankina iepazīstināja ar saviem korpusā balstītiem pētījumiem (Iveta Kopankina. A Contrastive Study of Management Science. Thesis Summary Texts in English and Latvian). Savukārt darbseminārā CLARIN pasniedzējiem (CLARIN for Teachers) Inguna Skadiņa (LU MII) iepazīstināja ar Latvijas pieredzi digitālo valodas resursu izmantošanā jauno speciālistu sagatavošanā (Inguna Skadiņa, Ilze Auziņa and Baiba Saulīte. CLARIN in the Classroom: Case of Latvia.).  

CLARIN ERIC ir izsludinājis tēžu pieteikšanu ikgadējai konferencei, kas šogad norisināsies no 5. līdz 7. oktobrim. Tēžu iesniegšanas termiņš ir 29. aprīlis. Vairāk par konferenci un tās tēmām var uzzināt šeit.  

No 5. līdz 7. oktobrim notiks ikgadējā CLARIN konference. Šogad konference notiks virtuāli. Kā ierasts, konference papildināta ar vairākiem papildu pasākumiem, kam iespējams reģistrēties līdz rudenim:

  • CLARIN Bazaar - tradicionāla neformāla satikšanās vieta, kur pārrunāt idejas un pētījumu rezultātus. Idejas līdz 21. septembrim jāpiesaka šeit, aizpildot formu;
  • CLARIN studentu sesija - iespēja doktorantūras studentiem iepazīstināt ar saviem pētījumiem. Reģistrācija, iesniedzot tēzes (500 vārdu) Easychair sistēmā, līdz 31. augustam;
  • CLARIN konsultācijas - paredzētas jaunajiem pētniekiem, lai šaurākā lokā ar CLARIN ERIC ekspertiem pārrunātu savas pētniecības ieceres. Jāpiesakās līdz 21. septembrim, šeit, aizpildot formu;
  • CLARIN izglītībā (CLARIN in the classroom) - paredzēta pasniedzējiem, lai dalītos pieredzē par CLARIN valodas resursu un rīku izmantošanu studiju programmās. Jāpiesakās līdz 14. septembrim šeit, aizpildot formu.

2020. gada 5. martā LU Matemātikas un informātikas institūts rīkoja konferenci "Latviešu valodas digitālie resursi un rīki vienotā pētniecības infrastruktūrā". Konferencē piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieku no dažādām Latvijas augstskolām un pētniecības centriem. Konferencē ar savu pieredzi CLARIN infrastruktūras izveidē un lietojumā dalījās Helsinku Universitātes un Tartu Universitātes pārstāvji, savukārt Latvijas pētnieki iepazīstināja ar aktualitātēm digitālo valodas resursu izveidē. Konference noslēdzās ar CLARIN-LV repositorija atklāšanu. Konferences materiāli atrodami šeit.