CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure –Vienota valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūra) ir dalīta Eiropas pētniecības infrastruktūra (ERIC), kas integrē darbu, zināšanas, resursus, rīkus, repozitorijus un servisus, ko piedāvā daudzie CLARIN centri un nacionālie konsorciji.

CLARIN mērķis ir novērst sadrumstalotību valodas resursu jomā un padarīt valodas resursus pieejamus visu jomu, it īpaši humanitāro un sociālo zinātņu zinātniekiem un studentiem, izmantojot vienotu pierakstīšanos platformai, kurā integrēti valodas resursi un rīki no visas Eiropas. Lai to īstenotu, izveidota kopīga izkliedēta infrastruktūra. CLARIN piedāvā ilgtermiņa risinājumus un tehnoloģiju servisus digitālo valodas datu un rīku izvietošanai, savienošanai, analīzei un atbalstīšanai. 

Latvija CLARIN iniciatīvā piedalās kopš tās pirmsākumiem. 2008. gadā LU MII kļūst par CLARIN sagatavošanas posma projekta konsorcija dalībnieku, būtisku finansiālu atbalstu dalībai projektā sniedz Izglītības un zinātnes ministrija. 2016. gada 1. jūnijā Latvija pievienojas CLARIN ERIC. Izglītības un zinātnes ministrija uzticējusi LU Matemātikas un informātikas institūtam pārstāvēt Latviju CLARIN ERIC un vadīt Latvijas CLARIN konsorciju2019. gadā CLARIN-LV pievienojas CLARIN zināšanu centram morfoloģiski bagātām valodām SAFMORIL. 2020. gada martā tiek izveidots CLARIN-LV repozitorijs, kurā tiek reģistrēti latviešu valodas resursi un rīki. Esot CLARIN ERIC konsorcijā, CLARIN-LV ir apņēmusies ilgstoši rūpēties un saglabāt digitālos valodas resursus un rīkus, kas deponēti repozitorijā. CLARIN-LV īsteno CLARIN ERIC misiju Latvijā, vācot, dokumentējot, kurējot un nodrošinot ilgtermiņa piekļuvi digitālajiem latviešu valodas resursiem un rīkiem. 2022. gada janvārī, konsorcijā apvienojoties septiņiem partneriem, tiek noslēgts CLARIN nacionālā konsorcija līgums, kurā CLARIN-LV konsorcijs vienojas par CLARIN-LV darbību un turpmāku attīstību.

CLARIN-LV regulāri rīko konferences un seminārus, kuros iepazīstina ar dažādiem valodas resursiem un rīkiem un to lietojumu pētniecībā un valodu tehnoloģiju izveidē. Latvijā paveiktais apkopots  vairākās publikācijās

Kopš 2018. gada CLARIN Latvija darbību atbalsta ERAF projekts  “Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā - ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte”, kopš 2020. gada arī projekts "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" (5.10.2020-5.10.2022) un kopš 2022. gada "Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība".

 

 

CLARIN Latvija nacionālā mezglu punkta izveidi atbalsta Eiropas Reģionās attīstības fonda projekts “Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā - ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte” (Nr. 1.1.1.5/18/I/016)

Aicinājums uz semināru par jaunākajiem valodas resursiem

Aicinām piedalīties Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas  institūta (LU MII) rīkotajā seminārā. Seminārs notiks ceturtdien, 8. decembrī, plkst. 14.00-16.00 LU MII telpās. Semināram līdz 5. decembrim var reģistrēties šeit.