CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure –Vienota valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūra) ir dalīta Eiropas pētniecības infrastruktūra (ERIC), kas integrē darbu, zināšanas, resursus, rīkus, repozitorijus un servisus, ko piedāvā daudzie CLARIN centri un nacionālie konsorciji.

CLARIN mērķis ir novērst sadrumstalotību valodas resursu jomā un padarīt valodas resursus pieejamus visu jomu, it īpaši humanitāro un sociālo zinātņu zinātniekiem un studentiem, izmantojot vienotu pierakstīšanos. CLARIN piedāvā ilgtermiņa risinājumus un tehnoloģiju servisus digitālo valodas datu un rīku izvietošanai, savienošanai, analīzei un atbalstīšanai. CLARIN atbalsta pētniekus, kas vēlas iesaistīties vadošos datos balstītos pētījumos, lai veicinātu patiesi daudzvalodīgu Eiropas pētniecības telpu.

Latvija CLARIN iniciatīvā piedalās kopš tās pirmsākumiem. 2008. gadā LU MII kļūst par CLARIN sagatavošanas posma projekta konsorcija dalībnieku, būtisku finansiālu atbalstu dalībai projektā sniedz Izglītības un zinātnes ministrija. 2016. gada 1. jūnijā Latvija pievienojas CLARIN ERIC. Izglītības un zinātnes ministrija uzticējusi LU Matemātikas un informātikas institūtam pārstāvēt Latviju CLARIN ERIC un vadīt Latvijas CLARIN konsorciju2019. gadā CLARIN Latvija pievienojas CLARIN zināšanu centram morfoloģiski bagātām valodām SAFMORIL. 2020. gada martā tika izveidots CLARIN-LV repozitorijs, kurā tiek reģistrēti latviešu valodas resursi un rīki. CLARIN Latvija regulāri rīko konferences un seminārus, kuros iepazīstina ar dažādiem valodas resursiem un rīkiem un to lietojumu pētniecībā un valodu tehnoloģiju izveidē. Latvijā paveiktais apkopots  vairākās publikācijās

Kopš 2018. gada CLARIN Latvija darbību atbalsta ERAF projekts  “Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā - ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte”, kopš 2020. gada arī projekts "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" un kopš 2022. gada "Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība".

 

 

CLARIN Latvija nacionālā mezglu punkta izveidi atbalsta Eiropas Reģionās attīstības fonda projekts “Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā - ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte” (Nr. 1.1.1.5/18/I/016)

CLARIN dalībvalstu pārstāvji tiekas LREC konferencē

No 21. līdz 24. jūnijam Marseļā norisinājās lielākā valodas resursu konference LREC. Konferencē piedalījās daudzi CLARIN ERIC  konsorcija pārstāviji ar referātiem par jaunākajiem valodas resursiem dalībvalstīs. LU MII konferencē piedalījās ar plakātiem par  Nacionālo korpusu kolekciju korpuss.lv un latviešu valodas apguvēju korpusu LaVA.