Aprīlī iespējams piedalīties divos interesantos CLARIN organizētos pasākumos:

  • 15. aprīlī notiks CLARIN Café: Drinking Coffee in the Afternoon with Czech CLARIN , reģistrēšanās un vairāk informācijas šeit,
  • 29aprīlī notiks CLARIN Café on Linguistic Linked Data,  reģistrēšanās un vairāk informācijas šeit.

Ikgadējā CLARIN konference šogad notiks no 27. septembra līdz 29. septembrim.  Tās tematika aptver plašu ar CLARIN saistīto tēmu loku. Konferences organizētāji aicina iesniegt tēzes līdz 14. aprīlim. Plašāka informācija par konferenci un tēžu iesniegšanu atrodama šeit.

2021. gada 13. janvārī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts rīkos praktisko semināru par valodas resursu reģistrēšanu CLARIN repozitorijā. Seminārs notiks virtuāli no plkst. 14.00 līdz 16.30. Semināram līdz 8. janvārim var reģistrēties šeit.

2021. gada 13. janvārī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts rīkoja praktisko semināru par valodas resursu reģistrēšanu CLARIN repozitorijā. Seminārā piedalījās pārstāvji no dažādām Latvijas augstskolām un pētniecības centriem.

Semināra dalībnieki tika iepazīstinātināti ar CLARIN pētniecības infrastruktūru, CLARIN-LV repositoriju, valodas resursu licencēšanu un citēšanu. Semināra praktiskajā daļā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar valodas resursu reģistrēsanas procesu CLARIN-LV repositorijā. Semināra materiāli apkopoti šeit

No 21. oktobra līdz 23. oktobrim notika piektā Ziemeļvalstu digitālo humanitāro zinātņu konference Digital Humanities in the Nordic Countries DHN 2020. Pirms konferences notika CLARIN ERIC organizēts seminārs "Twin Talks 2: Understanding and Facilitating Collaboration in DH at DHN 2020". Savukārt DHN 2020 konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar CLARIN-LV repozitoriju, tajā iekļautajiem valodas resursiem un rīkiem, un zināšanu centru SAFMORIL. Plašāka informācija par CLARIN-LV darbu apkopota DHN 2020 rakstu krājuma publikācijā: CLARIN in Latvia: From the Preparatory Phase to the Construction Phase and Operation.