2018. gada 1. martā notika LU 76. konferences datorlingvistikas sekcijas sēde. Tās dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunākajiem pētījumiem un praktiskiem rezultātiem, kas saistīti ar valodas resursu (daudzslāņu tekstu korpusa, kultūras mantojuma valodas resursu, līdzsvarota latviešu valodas  korpusa un latviešu valodas apguvēju korpusa) izveidi, mašīntulkošanu un mākslīgo intelektu. Konferences materiāli atrodami: https://www.lu.lv/konference/programma/?session=535.  

2018. gada 1. februārī LU MII telpās notika seminārs  "Valodas resursi un rīki digitālajām humanitārajām zinātnēm". Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Mākslīgā intelekta laboratorijas radītajiem valodas resursiem un rīkiem, to lietojumu humanitārajās zinātnēs.

  

Šī gada 6. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika seminārs "Digitālās humanitārās zinātnes Latvijā - aicinājums apvienot spēkus." Semināra mērķis bija iepazīt digitālo humanitāro zinātņu jomā veiktos  pētījumus, metodes un rīkus. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar CLARIN pētniecības infrastruktūru un tās lietojumu digitālo humanitāro zinātņu vajadzībām. 

CLARIN ikgadējā konference šogad notiks no 8. līdz 10. oktobrim Pizā. Šī gada konferences īpašā tēma ir "Runa, multimodalitāte un multimēdiji". Konferences tematika aptver plašu tēmu klāstu, kas saistīti ar valodas un resursu infrastruktūras izveidi un izmantošana, ietverot gan valodas resursu un rīku izveidi un lietojumu, gan zināšanu un pieredzes apmaiņu, gan tehniskās infrastruktūras izveidi.  Konferences tēzes iespējams pieteikt līdz 18. aprīlim. Aktuālā informācija par konferenci atrodama konferences mājaslapā. Aicinājums pieteikt tēzes atrodams šeit.

CLARIN 2017 konference notika no 18. septembra līdz 20. septembrim Budapeštā. Konference pulcēja CLARIN ERIC dalībvalstu pārstāvjus, kas veido un uztur  CLARIN infrastruktūru, kā arī humanitāro un sociālo zinātņu pētniekus, kas izmanto CLARIN infrastruktūru. Šogad no Latvijas konferenci apmeklēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pārstāvji.

 

 

Konferences programma un prezentācijas atrodamas šeit.