Šī gada 6. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika seminārs "Digitālās humanitārās zinātnes Latvijā - aicinājums apvienot spēkus." Semināra mērķis bija iepazīt digitālo humanitāro zinātņu jomā veiktos  pētījumus, metodes un rīkus. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar CLARIN pētniecības infrastruktūru un tās lietojumu digitālo humanitāro zinātņu vajadzībām. 

CLARIN 2017 konference notika no 18. septembra līdz 20. septembrim Budapeštā. Konference pulcēja CLARIN ERIC dalībvalstu pārstāvjus, kas veido un uztur  CLARIN infrastruktūru, kā arī humanitāro un sociālo zinātņu pētniekus, kas izmanto CLARIN infrastruktūru. Šogad no Latvijas konferenci apmeklēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pārstāvji.

 

 

Konferences programma un prezentācijas atrodamas šeit.

2016. gada 10. un 11. novembrī Ļubļanā notika CLARIN darbseminārs "Daudzvalodu korpusu marķēšanas rīki: izstrāde un integrācija", kuru organizēja Ļubļanas Universitātes, Tūbingenas Universitātes un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pētnieki. Semināra mērķis bija apzināt dažādu valodu rīkus un to integrācijas iespējas darbplūsmās, padarot tos vieglāk izmantojamus humanitāro un sociālo zinātņu pētniekiem. Semināra dalībnieki vienojās par darba plānu darbplūsmu izveidei WebLicht. Vairāk par semināru lasīt šeit.

8. un 9. jūnijā Helsinku Universitātē notika darbseminārs par lietotāju iesaisti. Semināra mērķis bija dalīties ar idejām un pieredzi, kā popularizēt CLARIN infrastruktūru un iesaistīt jaunus mērķgrupas lietotājus.  Seminārā tika pārrunātas dažādas lietotāju iesaistes aktivitātes - kursi universitātes, speciāli semināri, sociālo tīklu izmantošana, kā arī izbraukuma semināri un vieslekcijas. Ar darbsemināra materiāliem var iepazīties semināra mājaslapā.

No 26. līdz 28. oktobrim Francijas pilsētā Eksenprovansā notika ikgadējā CLARIN konference. Konferences dalībnieki iepazinās ar jaunumiem valodas resursu un rīku izveidē un uzturēšanā, notika aktīvas diskusijas par lietotāju iesaisti un lietojamību. Pirms konferences notika arī darbu grupu sanāksmes un nacionālo koordinatoru tikšanās. Konferencē piedalījās arī Latvijas zinātnieki un LR Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve. Vairāk par konferenci lasīt šeit.