2023. gada janvārī CLARIN-LV repozitorijs ieguva B centra statusu. Jaunākajā Tour de CLARIN numurā aprakstīta CLARIN-LV darbība, konsorcijs un repozitorijs. Ieskatu repozitorijā no pētnieka skatu punkta sniedz LU HZF doktorante Kristīna Korneliusa