2021. gada 13. janvārī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts rīkoja praktisko semināru par valodas resursu reģistrēšanu CLARIN repozitorijā. Seminārā piedalījās pārstāvji no dažādām Latvijas augstskolām un pētniecības centriem.

Semināra dalībnieki tika iepazīstinātināti ar CLARIN pētniecības infrastruktūru, CLARIN-LV repositoriju, valodas resursu licencēšanu un citēšanu. Semināra praktiskajā daļā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar valodas resursu reģistrēsanas procesu CLARIN-LV repositorijā. Semināra materiāli apkopoti šeit