2023. gada 12. septembrī  Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts sadarbībā ar digitalhumanities.lv un DHELI projektu rīkoja ikgadējo CLARIN-LV konferenci "Jaunākie valodas resursi un rīki digitālajām humanitārajām zinātnēm".  Konference piedalījās pārstāvji no CLARIN ERIC, DARIAH-EU, Izglītības un zinātnes ministrijas, LU MII, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, LU Latviešu valodas institūta, LU Lībiešu institūta, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas,  Rīgas Stradiņa universitātes u. c. institūcijām. Konferences materiāli apkopoti šeit.