2020.gada 5. martā LU MII rīkoja Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences datorlingvistikas sekcijas sēdi "Latviešu valodas digitālie resursi un rīki vienotā pētniecības infrastruktūrā".

Konferences materiāli: