No 27. jūnija līdz 29. jūnijam Rīgā notika V Pasaules latviešu zinātnieku kongress.

Ieskatu CLARIN-LV paveiktajā sniedza stenda referāts "Latviešu valoda CLARIN pētniecības infrastruktūrā – nozīmīgs solis pretī valodu digitālai līdztiesībai". Atseviški stenda referāti bija veltīti korpuss.lv un tezaurs.lv platformām un Balsu talkas iniciatīvai. Savukārt Sanita Reinsone (LU LFMI) piedalījās paneļdiskusijā "Digitalizācija un cilvēks".