Šī gada 14. un 15. jūnijā Utrehtā notika ikgadējā CLARIN centru sanāksme.
 

Sanāksmes mēķis ir pārrunāt ar tehnsko infrastruktūru saistītās aktualitātes un attīstības plānus. Sanāksmes materiālus var atrast šeit.