2023. gada 18. maijā plkst. 14.00 notiks seminārs "Runas korpusu izveide un to izmantojums". Seminārs notiks gan klātienē – LNB 5. stāvā Latviešu folkloras krātuves lasītavā, gan attālināti – Zoom platformā. Reģistrācija: https://ej.uz/runas-korpusu-izveides-seminars.
  

Semināra programma:

  • "Runas korpusu nozīme valodu tehnoloģiju izstrādē" (Ilze Auziņa, LU Matemātikas un informātikas institūts);
  • "Mūsdienu latgaliešu runas korpusa izveide mazāk lietoto valodu dokumentēšanas kontekstā" (Antra Kļavinska, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija);
  • "Runas datu apstrāde programmā ELAN" (Ilze Auziņa, Guna Rābante-Buša, LU Matemātikas un informātikas institūts).