2016. gada 1.jūnijā ar Ģenerālās Asamblejas lēmumu Latvija kļūst par pilntiesīgu CLARIN ERIC biedru.