2023. gada 18. maijā notika digitalhumanities.lv seminārs sadarbībā ar Clarin-LV un DARIAH-EU "Runas korpusu izveide un to izmantojums". Semināra materiāli:

  • Antra Kļavinska. Mūsdienu latgaliešu runas korpusa izveide mazāk lietoto valodu dokumentēšanas kontekstā.