CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure –Vienota valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūra) ir dalītaEiropas pētniecības infrastruktūra (ERIC), kas integrē darbu,zināšanas, resursus, rīkus, repozitorijus un servisus, ko piedāvādaudzie CLARIN centri un nacionālie konsorciji. CLARIN mērķis irnovērst sadrumstalotību valodas resursu jomā un padarīt valodasresursus pieejamus visu jomu, it īpaši humanitāro un sociālo zinātņu,zinātniekiem un studentiem, izmantojot vienotu pierakstīšanos. CLARINpiedāvā ilgtermiņa risinājumus un tehnoloģiju servisus digitālovalodas datu un rīku izvietošanai, savienošanai, analīzei unatbalstīšanai. CLARIN atbalsta pētniekus, kas vēlas iesaistītiesvadošos datos balstītos pētījumos, lai veicinātu patiesi daudzvalodīguEiropas pētniecības telpu

CLARIN infrastruktūra daudzās valstīs pilnībā darbojas un daudzicentri piedāvā piekļuvi datiem, rīkiem un zināšanām. CLARIN datu kopasun servisi tiek nepārtraukti atjaunināti un pilnveidoti. Dažāsvalstīs, kas CLARIN pievienojās nesen, CLARIN infrastruktūra tiekveidota. Latvija pievienojās CLARIN ERIC 2016. gada 1. jūnijā.